درباره ما

داستان یک انجمن اسلامی انقلابی

اپیزود اول: تاسیس انجمن اسلامی
دانشگاه را چپی ها تسخیر کرده اند و بچه مذهبی ها جایی برای ارائه دیدگاه های خود ندارند؛ همین مسئله باعث می شود تلاش کنند تا با ابراز عملی؛ اندیشه خود را به نمایش بگذارند و زیر پله دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران را به نمازخانه تبدیل کنند؛ نماز جماعتی که جماعتی را به هم دلبسته کرد و از دل این وفاق و اتحاد «انجمن اسلامی دانشجویان» را پدید آورد؛ انجمنی که بعدها نقش بسیار موثری در ملی شدن صنعت نفت، روی کارآمدن دولت مردمی مصدق، نهضت ۱۵خرداد ۴۲ و انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷ داشت.
ایپزود دوم: تسخیر لانه جاسوسی
۲۲ بهمن ۵۷ تا ۱۳ آبان ۵۸ اتفاق بسیاری در ایران افتاد. اگرچه مردم به استبداد داخلی نه گفته بودند و تلاششان برای رسیدن به آزادی فردی ثمر داده بود اما هنوز استکبار در کشور شعبه داشت و هر روز خبر از یک دسیسه جدید توسط آمریکا در رسانه ها منتشر می شد. اتحاد انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های کشور منجر به تسخیر لانه جاسوسی شد تا برای همیشه این دندان آلوده کنده شود؛ اما برای انجمن های اسلامی دانشجویان این حرکت یک موهبت دیگر را نیز داشت و آن تشکیل شورای عماهنگی انجمن های اسلامی (دفتر تحکیم وحدت) بود؛ دفتری که به فرمان امام برای انسجام بیشتر فعالیت های جنبش دانشجویی مسلمان شکل گرفت و در ایام دفاع مقدس هم پایگاهی شد برای اعزام دانشجویان به جبهه ها!
اپیزود سوم: کجروی و شکل گیری یک شاخه انقلابی
بعد از انتخابات مجلس سوم و حضور غلط تحکیم وحدت در بازی های انتخاباتی؛ آغاز کجروی های بخشی از بدنه تحکیم وحدت بود، بدنه ای که به مرور شکاف و زاویه اش با اصول و مرامنامه ابتدایی تحکیم بیشتر و بیشتر می شد و همین زاویه باعث شد برخی از دفاتر اصلی اتحادیه از جمله انجمن اسلامی دانشجویان چمران اهواز با ۳ حق رأی (بالاترین حق رأی در تحکیم وحدت) بر پیروی از مرامنامه تاکید کنند و وقتی می بینند آن قسمت دیگر به سمت ساختارشکنی و پیاده نظام شدن احزاب حرکت می کند؛ با جمعی از بدنه تحکیم و انجمن های اسلامی خارج از تحکیم یک تشکل دیگر را بنا نهادند.
۱۳ آبان ۷۸ سالروز تاسیس «اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور» است؛ اتحادیه ای که با پسوند مستقل خود تلاش داشت به همه بگوید؛ هم از احزاب و گروه های سیاسی مستقل است و هیچگاه حریت و آزادگی جریان دانشجویی را به وابستگی احزاب نمی فروشد و همچنین هم از جریان انجمن های اسلامی که ساختار شکنی می کنند مستقل است و با اعتقاد به شعار «نقد حکومت آری، نفی حاکمیت هرگز» نسبت خود را با نظام جمهوری اسلامی تعریف می کند. و اهمیت انجمن اسلامی را رهبر انقلاب به خوبی درک می کند و در اولین دیدار با اعضای این اتحادیه می فرمایند:« رخی از استراتژیست های خارجی در اوایل انقلاب این تحلیل را دادند که انقلاب ایران از روش های ویژه ای برای تثبیت، رشد و پیشرفت خود بهره برداری کرده که بی سابقه است؛ که از جمله آنها انجمن های اسلامی است و آنها هسته های انقلابی مومنی هستند که انقلاب متکی به آنها است. هر چند انها دیرفهمیده بودند اما درست فهمیده بودند. انجمن های اسلامی در هر جا عبارت بودند از آن مجموعه های پرانگیزه با آرمان های روشن، با احساسات پر جوش که مثل یک موتوری همه آن مجموعه را با خودشان حرکت می دادند و پیش می بردند و انجمن های اسلامی دانشجویان در طول زمان کارهای با ارزشی را در دانشگاه ها انجام دادند.»
اپیزود چهارم: برکات فرزندان انقلابی رهبر
امروز ۱۶ سال از تشکیل اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور می گذرد و این نهال به تثبیت رسیده است. در عرصه سیاسی با مانیفست فکری خود که در ۱۳ اسفند ۸۳ توسط رهبر انقلاب «سند گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان» لقب گرفت؛ توانست نسبت خود را با احزاب و گروه های سیاسی به درستی تعریف کند و در موضع منتقدانه نسبت به آنها چشم بینا و زبان گویای جامعه باشد.
هیچ گاه خود را وابسته احزاب و گروه های سیاست نکرد و با شعار «نه اصلاح طلب؛ نه اصولگرا؛ هم اصلاح طلب؛ هم اصولگرا» تعریف جدیدی از حرکت اجتماعی و سیاسی ایجاد کردند و توانستند مبتنی بر آن نظم گفتمانی جدیدی را در بازی سیاست رقم بزنند و تلاششان را مبنی بر به بازی گرفتن جریان های سیاسی در پینگ پنگ تحلیل های خود گذاردند تا آنجا که رهبر انقلاب در پیام های متعددی از تلاش اعضای این اتحادیه تقدیر و تشکر کند و آنها را فرزندان انقلابی خود بنماند که جهادگونه در پاسداشت از ارزشها عمل می کنند.
برکات شکل گیری این اتحادیه اما محدود به فضای سیاسی نبود و در شکل دهی گفتمان عدالت و مبارزه با فساد، انجمن های اسلامی دانشجویان نفسی تازه دمیدند که «دانشگاه آزاد و مدیریت فاسد آن»؛ «آقازاده مفسد و پرونده آن»؛ «وزیر کشور و مدرک جعلی آن» و بسیاری پرونده های ریز و درشت دیگر در عرصه مبارزه با فساد به دست اعضای این اتحادیه جلو برده شد.
و البته زمانی که دیدند نسبت جریان دانشجویی انقلابی با فضای فرهنگ و هنر خیلی نزدیک نیست سینما را به دانشگاه آوردند تا جریان دانشجویی بیشتر با هنر انقلابی عجین شود و هنرمند انقلابی نیز به پشت گرمی این جوانان انقلابی بیشتر ترغیب شود تا به سمت ساخت آثار فاخر انقلابی برود.

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل امروز دیگر یک جریان شناخته شده است که می توان به تحلیل ها و مواضع اش اعتماد داشت و به عمق بینش و درکشان آفرین گفت؛ جریانی که البته اعضایش تلاش کرده اند هیچ گاه تشکل برایشان «معبود» نباشد و همواره در جایگاه یک «معبد» خوب برای پاسداشت و گسترش ارزش های انقلاب اسلامی به کار رود.

 

 

و اما تاریخچه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه

تاریخ تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیّـه نیز مقارن است با اوج سال های شکل گیری انقلاب شکوهمند ملّت ایران؛ ولی بنا به دلایلی تا سال۷۸ هیچ گاه به عضویت رسمی و دائمی دفتر تحکیم وحدت در نیامد. از سال ۱۳۷۸ به بعد زمزمه هائی از سوی افراد نفوذی برای به عضویت در آمدن دفتر تحکیم وحدت به گوش می رسید که در نهایت علنی شد! بنابراین با توجه به شناخت کاملی که از وضعیت دفتر تحکیم در اختیار اعضا بود اعتراضاتی از سوی اکثریت قریب به اتفاق آنها نسبت به شکل گیری این گرایش های خطرناک و همچنین تمایل برای نزدیک شدن به دفتر تحکیم وحدت، درون انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه صورت گرفت که در مقابل با حمایت های  مختلف دولت وقت از دفتر تحکیم وحدت ،این اعتراضات ثمر بخش واقع نگردید و طیف غیر قانونی (افراد منتصب به دفتر تحکیم) توسط عده ای معلوم الحال با استفاده از ابزارهای غیر قانونی وپشتیبانی استانداری وقت (آقای بی غم) درنهایت به موازات انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه ارومیه،انجمن اسلامی دانشجویان مستقل را تأسیس کردند و با تحمل مرارت های زیاد در سال ۱۳۸۰ موفق به اخذ مجوز از هیئت نظارت برتشکل های ارومیه می شوند که در ۱۶ آذر همان سال به عنوان یک تشکل اسلامی اعلام موجودیت می کنند .

پاسخ به یک سوال؟ چرا پسوند مستقل حذف شد

منظور از قید پسوند مستقل در اسم این مجموعه اسلامی والبته دانشجویی علاوه بر استقلال از جریان تمامیت خواه، اشاره به حرکت خودجوش با طرز تفکر اصیل و مبتکرانه وماهیت آزاد و به دور از وابستگی به هیچ حزب و جناحی بوده که با تمسک به ارزش های دینی و با اعتقاد به اطاعت کامل از ولایت مطلقه فقیه، خود را از انحراف در مسیر حرکت، مصون دارد و این همان چیزی است که بسیاری از دانشجویان مؤمن و وفادار به نظام و رهبری بدان نیازمندند و از میان این سه رکن اساسی مذکور البته مسئله رهبری از همه مهم تر است چرا که جهت دهنده اصلی و واقعی حرکت نظام و انقلاب به دست ایشان است و باید هم همین طور باشد.

دیری نپایید که اعضای غیر موجهی که دفاتر انجمن اسلامی دانشجویان ارومیه را غصب کرده بودند چهره واقعی خود را نمایان ساخته و به صورت مکرر و با رانت های سیاسی، اطلاعاتی و رسانه ای خود بارها و بارها دانشگاه و نظام را با بحران های جدی مواجه ساختند؛ در نتیجه در طول کمتر از چند سال، تغییر تدریجی محتوای ایدئولوژیکی این تشکل غیر اسلامی به صورت عینی به اثبات رسید که مصداق بارزی از خودکشی سیاسی و تشکیلاتی بود ودر نهایت در سال ۸۴ از هم فروپاشید و از سوی هیئت نظارت بر تشکل ها تعطیل شد.

 

بلافاصله اعضای اصیل این تشکل، نامه نگاری های خود را از همان سال برای باز پس گیری نام ، دفاتر و اموال خود در ابتدا با هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه ارومیه و سپس هیأت مرکزی نظارت بر تشکلهای اسلامی سراسر کشور شروع نمود و در ادامه ی راه علی رغم بی مهری های زیاد در سال تحصیلی    ۸۷-۸۶ توانستیم اموال ضبط شده از سارقان را از پلیس تحویل بگیریم.

حالا که بار دیگر به  نام انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه و با همان پشتوانه تاریخی، فکری و تشکیلاتی مجوز  فعالیت گرفت همانند سایر اعضای اتحادیه مستقل با آگاهی یافتن از خط مشی و مرام واساسنامه این اتحادیه و تأیید آن فاخرانه به عضویت این مجموعه دانشجویی درآمد. در خصوص اینکه چرا تحت لوای انجمن اسلامی دانشجویان مستقل فعالیت های خود را ادامه ندادیم باید گفت لفظ مستقل در عنوان تشکل ما یک اضافه استعاری بود که توضیحات آن در بالا داده شد و در آن زمان ما مجبور بودیم که پس از اینکه عنوان اصلی و رسمی ما را غصب نمودند ازآن به عنوان یک پسوند متمایز کننده استفاده نماییم. اما امروز اولا هیچ نیازی به این اعلام تمایز وجود ندارد و ثانیا حفظ هویت اصیل انجمن های اسلامی دانشجویان، رسالتی است که بر دوش تک تک اعضای این تشکل مقدس سنگینی می کند چرا که انجمن های اسلامی دانشجویان در طول تاریخ شصت ساله خود همواره آرمان خواه، ضد استبداد داخلی و استکبار خارجی، ولایت مدار و پیش رو در عرصه تحولات سیاسی-اجتماعی بوده اند ودر این راه شهدای زیادی تقدیم اسلام نموده اند لذا با این عقبه و این تاریخچه بسیار درخشان خود بایستی این عنوان در دانشگاه ها همواره توسط نیروهای اصیل، انقلابی و ولایی اداره گردد.

و امروز ما مفتخریم این سنگر مقدس را از غاصبان آن باز پس گرفته و میراث گران سنگ “انجمن اسلامی دانشجویان” را  پاس داشته ایم؛ و إن شاء الله  آن را تحویل نسلهای بعدی دانشجویان آرمان خواه وارزش مدار خواهیم داد.

 

About the Author

has written 2 stories on this site.

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2017 انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه. محفوظ است.
طراحی توسط حاجی گرافیک